2011-12-05

A noite do soldadiño de chumbo (150x100) (2011)Noite de chumboque esmaga os sonose afoga as luces.Soldadiño camiña erguidocombatindo as tebrase velando casas e xogos.Soldadiño quedache sódiante dun desertosen tártaros.